Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1742/28/2020/RK

Usnesení: 1742/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-22

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 10 544 327 Kč (ÚZ 13351) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem dle materiálu RK-28-2020-22, př. 2;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace zřizované krajem, o částku 10 544 327 Kč (ÚZ 13351) na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 dle materiálu RK-28-2020-22, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz