Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1744/28/2020/RK

Usnesení: 1744/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-24

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Čistírny odpadních vod, rok zařazení 1. 1. 2000, způsob pořízení – delimitace, pořizovací cena 926 342 Kč, zůstatková cena 1 Kč, dle materiálu RK-28-2020-24.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz