Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1745/28/2020/RK

Usnesení: 1745/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-25

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-28-2020-25, př. 1 a RK-28-2020-25, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz