Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1746/28/2020/RK

Usnesení: 1746/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-26

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-28-2020-26, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz