Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1747/28/2020/RK

Usnesení: 1747/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-28

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 80 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 600 000 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia o částku 80 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy o částku 600 000 Kč) rozpočtu kraje o celkovou částku 680 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 80 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 80 000 Kč u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 na pokrytí nákladů na vybavovací prvky na sociální zařízení dle materiálu RK-28-2020-28;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 600 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 600 000 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na zakoupení 24 kusů stolních počítačů dle materiálu RK-28-2020-28;

ukládá

  • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 ve výši 80 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-28;
  • ředitelce Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 80 000 Kč nejpozději v termínu do 31. 10. 2020;
  • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 ve výši 600 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-28;
  • ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 600 000 Kč nejpozději v termínu do 31. 10. 2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz