Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1748/28/2020/RK

Usnesení: 1748/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-27

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-28-2020-27, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz