Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1749/28/2020/RK

Usnesení: 1749/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-30

Rada kraje
schvaluje

Tarif Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-28-2020-30, př. 1;

schvaluje

Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-28-2020-30, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz