Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1750/28/2020/RK

Usnesení: 1750/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-31

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-28-2020-31, př. 1,  RK-28-2020-31, př. 2 a  RK-28-2020-31, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-28-2020-31, př. 1, RK-28-2020-31, př. 2 a RK-28-2020-31, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz