Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1754/28/2020/RK

Usnesení: 1754/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-35
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz