Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1756/28/2020/RK

Usnesení: 1756/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-37

Rada kraje
rozhoduje

změnit cenu nabývaného pozemku par. č. 584/44 o výměře 142 m2 v k.ú. Křoví na 22 990 Kč včetně DPH v rozpisu dle materiálu RK-28-2020-37, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz