Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1757/28/2020/RK

Usnesení: 1757/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-38

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálu RK-28-2020-38, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 125 Kč/m2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz