Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1758/28/2020/RK

Usnesení: 1758/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-39

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. Vrbka u  Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

  • převést darem pozemky v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;
  • nabýt darem pozemek v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 1 z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz