Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1760/28/2020/RK

Usnesení: 1760/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-41

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-28-2020-41, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, dolní hala (nové dílny)“ a RK-28-2020-41, př. 2  -  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz