Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1761/28/2020/RK

Usnesení: 1761/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-42

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-28-2020-42, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-28-2020-42, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2020-42, př. 1;

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ dle materiálů RK-28-2020-42, př. 1 a RK-28-2020-42, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz