Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1762/28/2020/RK

Usnesení: 1762/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-43

Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-28-2020-43, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-28-2020-43, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-28-2020-43, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz