Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1764/28/2020/RK

Usnesení: 1764/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-45

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.1680, za podmínek uvedených v materiálu RK-28-2020-45, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz