Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1765/28/2020/RK

Usnesení: 1765/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-46

Rada kraje
rozhoduje

vybrat společnost Benpra servis s.r.o., se sídlem Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČO: 05249643 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz