Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1766/28/2020/RK

Usnesení: 1766/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-47

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v ZVA dle materiálů RK-28-2020-47, př. 1 a RK-28-2020-47, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz