Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1767/28/2020/RK

Usnesení: 1767/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-48

Rada kraje
rozhoduje

potvrdit zájem o výstupy projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“  dle materiálu RK-28-2020-48, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz