Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1769/29/2020/RK

Usnesení: 1769/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-02

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 200 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 200 000 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“; 
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Modernizace hlasového řešení záložního dispečinku ZZS" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Rozšíření infrastruktury pro virtualizaci serverů a SAN" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Videokonference KSUSV" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz