Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1770/29/2020/RK

Usnesení: 1770/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-03

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a kapitálových výdajů spočívající ve snížení § 3636 - Územní rozvoj o částku 1 483 828 Kč při současném zvýšení § 6172 - Činnost regionální správy o částku 1 483 828 Kč za účelem dofinancování nákupu licencí SonicWALL a obnovu a nákup switchů;

souhlasí

s využitm prostředků na § 3636 - Územní rozvoj (ÚZ 00999) v hodnotě 2 435 866 Kč na posílení sítě ROWANet.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz