Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1771/29/2020/RK

Usnesení: 1771/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-04

Rada kraje
rozhoduje

žádosti o prominutí termínů dotačního titulu nevyhovět. Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz