Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1772/29/2020/RK

Usnesení: 1772/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-05

Rada kraje
rozhoduje

  • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-29-2020-05, př. 1;
  • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
  • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálu RK-29-2020-05, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz