Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1774/29/2020/RK

Usnesení: 1774/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-07

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2020-07, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz