Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1776/29/2020/RK

Usnesení: 1776/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-10

Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 59 395 Kč na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru;
  • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2020-10, př. 3;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o celkovou částku 240 605 Kč, a to pro: 

  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o částku 60 690 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o částku 63 335 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o částku 40 810 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o částku 75 770 Kč, 

s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz