Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1777/29/2020/RK

Usnesení: 1777/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-11

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 156 029,49 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 5 156 029,49 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-29-2020-11, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz