Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1778/32/2019/RK

Usnesení: 1778/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-15

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 152 905,10 Kč určenou na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy zaměstnanců v souvislosti s projektem Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV;
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 113 750,00 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz