Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1781/29/2020/RK

Usnesení: 1781/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-14

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2020 dle materiálu RK-29-2020-14, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz