Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1781/32/2019/RK

Usnesení: 1781/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-18

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-32-2019-18, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-32-2019-18, př. 2, za 5. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz