Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1785/32/2019/RK

Usnesení: 1785/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-22

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Učíme se ze života pro život" o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4 275 000 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz