Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1786/29/2020/RK

Usnesení: 1786/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-19

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou soutěže "O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu" vyhlášené v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě jako nejkrásnější kniha Vysočiny, a které bude udělena Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, dle materiálů RK-29-2020-19, př. 1 a RK-29-2020-19, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz