Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1786/32/2019/RK

Usnesení: 1786/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-23

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 984 774,23 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 6 651 048,32 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8 635 822,55  Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 1 984 774,23 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 6 651 048,32 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz