Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1787/32/2019/RK

Usnesení: 1787/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-24

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 408 142 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 10 096 518 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 10 504 660 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o částku 1 849 032 Kč; 
  • Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598
   o částku 3 450 088 Kč;
  • Akademii – Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 2 459 848 Kč;
  • Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 o částku 2 337 550 Kč;
  • Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329 o částku 408 142 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-32-2019-24.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz