Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1789/29/2020/RK

Usnesení: 1789/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-22

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-29-2020-22;

rozhoduje

zahájit přípravu žádosti projektu „Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz