Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1790/29/2020/RK

Usnesení: 1790/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-23

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2020-23, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz