Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1792/29/2020/RK

Usnesení: 1792/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-25

Rada kraje
souhlasí

  • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-29-2020-25, př. 5;
  • s uzavřením kupních smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-29-2020-25, př. 6 a RK-29-2020-25, př. 7.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz