Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1794/29/2020/RK

Usnesení: 1794/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-27

Rada kraje
bere na vědomí

seznam potenciálních projektů Regionálního akčního plánu 2021-2027 uvedených v materiálu RK-29-2020-27, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz