Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1794/32/2019/RK

Usnesení: 1794/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-31

Rada kraje
schvaluje

průběžnou zprávu projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe dle materiálu RK-32-2019-31, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2019-31, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz