Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1795/29/2020/RK

Usnesení: 1795/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-28

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ o částku 30 460 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz