Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1796/29/2020/RK

Usnesení: 1796/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-29

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-29-2020-29, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení, související s vrácením finančních prostředků ve výši 63 176,35 Kč Ministerstvu životního prostředí dle materiálu RK-29-2020-29, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz