Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1798/32/2019/RK

Usnesení: 1798/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-35

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 5A, 5B, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 9A, 9B, 10A, 10B, 10C, 10D, 13A;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 6A, 6B, 6C, 6D, 8A, 8B, 11A, 11B, 12A, 12B;

nesouhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kód 2E;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 6A, 6B, 6C, 6D, 8A, 8B, 11A, 11B, 12A, 12B na příslušný správní orgán.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz