Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1799/29/2020/RK

Usnesení: 1799/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-32

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 

  • převést darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 2 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou;
  • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 1 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou z vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina.



Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz