Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1799/32/2019/RK

Usnesení: 1799/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-69

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0389/05/2019/ZK tak, že materiál ZK-05-2019-63, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-32-2019-69, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz