Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1801/29/2020/RK

Usnesení: 1801/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-34

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o zániku předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina zapsaného na pozemcích par. č. 160/3, par. č. 1275/16, par. č. 1275/33 a par. č. 1286/3 v k. ú. a obci Bohdalec, vedených u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví 1 v k. ú. a obci Bohdalec pro obec  Bohdalec.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz