Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1801/32/2019/RK

Usnesení: 1801/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-37

Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 dle materiálu RK-32-2019-37, př. 1;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina: 

  • zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k prezentaci vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 mezi organizacemi působícími na území Kraje Vysočina;
  • zajistit sběr podaných přihlášek a vyplněných dotazníků a jejich předání externím certifikovaným hodnotitelům.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz