Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1802/29/2020/RK

Usnesení: 1802/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-36

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-29-2020-36, př. 1 v k. ú. a obci Jezdovice zaměřené geometrickým plánem č. 280-22/2018 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-36, př. 1 zaměřené geometrickým plánem č. 280-22/2018 v k. ú. a obci Jezdovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz