Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1803/29/2020/RK

Usnesení: 1803/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-37

Rada kraje
rozhoduje

  • přiznat Povodí Moravy, s.p. finanční náhradu - peněžité plnění ve výši 85 600 Kč za znehodnocení části vodních děl v souvislosti s realizací stavby " II/353 Nové Veselí - obchvat" dle znaleckého posudku č. 2883-25-20 ze dne 24. 8. 2020 a dále uhradit tomuto státnímu podniku náklady ve výši 7 700 Kč spojené s vypracováním znaleckého posudku;
  • uzavřít s Povodím Moravy, s.p. Smlouvu o náhradě za trvalé znehodnocení části vodního díla (hmotného majetku) dle materiálu RK-29-2020-37, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz