Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1804/29/2020/RK

Usnesení: 1804/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-38

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • úplatně nabýt díly pozemků včetně součástí a příslušenství zaměřené geometrickým plánem č. 613-51/2020 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu dle materiálu RK-29-2020-38, př. 1;
  • nabýt darem díl "a" o výměře 16 m2 oddělený z pozemku par. č. 1106/5 dle geometrického plánu č. 613-51/2020 v k. ú. a obci Úsobí z vlastnictví obce Úsobí do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz