Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1806/29/2020/RK

Usnesení: 1806/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-35

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-29-2020-35, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-29-2020-35, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz