Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1807/32/2019/RK

Usnesení: 1807/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-43

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-43, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 593-15/2019 z pozemků KN par. č. 674/1 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-43, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 593-15/2019  z pozemků KN par. č. 674/1 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz